ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ. ΣΩΜΑ & ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04013


ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ. ΣΩΜΑ & ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04229


ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ/Π Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ. ΣΩΜΑ & ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04230


ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ/Π Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ. ΣΩΜΑ & ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04231


ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΣ

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ. ΣΩΜΑ & ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 37-0094