Τα υλικά μας χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και κλάδους επιχειρήσεων που απαιτούν συσκευασία, κυρίως για μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων.