ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04232


ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04233


ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ/Π Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04234


ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ/Π Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04235


ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HQI Υ/Π Ε27

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04236


ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ/Π Ε40

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04237


ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ/Π Ε40

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ. ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΤΙΤΑΝ-ΜΑΥΡΟ-ΚΥΠΑΡΥΣΙ.ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.ΚΑΠΕΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΒΑΜΜΕΝΟ

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝ

Κωδικός προιόντος : 04238