ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.231

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ29 cm H:32cm

Κωδικός προιόντος : 04-0146


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.23

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ29 cm H:60cm

Κωδικός προιόντος : 04-0147


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.481

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ19 cm H:30cm

Κωδικός προιόντος : 04-0148


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.48

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ19 cm H:60cm

Κωδικός προιόντος : 04-0149


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.881

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ25 cm H:34cm

Κωδικός προιόντος : 01-0715


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.88

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ25cm H:60cm

Κωδικός προιόντος : 04-0150


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.301

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ13 cm H:18cm

Κωδικός προιόντος : 04-0102


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.30

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ13 cm H:50cm

Κωδικός προιόντος : 01-0708


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.261

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ15 cm H:23cm

Κωδικός προιόντος : 04-0091


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.26

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ15 cm H:60cm

Κωδικός προιόντος : 04-0151


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.451

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ15 cm H:32m

Κωδικός προιόντος : 04-0152


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ + ΠΟΔΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ N.45

Περιγραφή : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP65. ΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 5mm PYREX ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΒΙΔΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ.

Εφαρμογή :

Διαστάσεις : Φ15 cm H:60cm

Κωδικός προιόντος : 04-0153